Projektovanie dopravných stavieb

Ing. Michal Konečný

Projekčné služby

 • cesty
 • miestne komunikácie
 • križovatky
 • parkoviská
 • spevnené plochy
 • dopravné značenie

Iné služby

 • výpočet a posúdenie statickej dopravy
 • posúdenie kapacity svetelne neriadenej križovatky
 • posúdenie križovatiek (komunikácii) simulovaným
  prejazdom virtuálneho vozidla
 • odhad investičných nákladov